Χρήση φίλτρου UV στη φωτογραφική μας μηχανή.

Η χρήση φίλτρου UV στη φωτογραφική μας μηχανή είναι -ίσως- η πιο σημαντική επένδυση για το φακό μας, αλλά και για την ποιότητα των φωτογραφιών κάτω από το φως του Ήλιου.
Στο παράδειγμα που ακολουθεί βλέπουμε τη διαφορά της εικόνας αν κάναμε τη λήψη με ή χωρίς φίλτρο.

Με φίλτρο UV
Χωρίς φίλτρο UV

Φωτογράφος: Γιάννης Κυπαρίσσης, 2018